התנדבות לשירותי האינטרנט של ער"ן

שלום רב,
הננו מודים לכם על נכונותכם להתנדב לשרות המקוון של העמותה הישראלית לעזרה ראשונה נפשית (ער"ן). 

המטרות והעקרונות של שרות ער"ן באינטרנט 

•    השרות המקוון של ער"ן החל לפעול בשנת 2002 ומהווה הרחבה של השרות הטלפוני, על פי עקרונות מקצועיים ואתיים דומים לאלה של השרות הטלפוני.
•    מטרת השרות היא לספק עזרה ראשונה נפשית לכל אדם. העזרה יכולה להתבטא בתמיכה רגשית, עידוד, חיזוק, הרגעה, חשיבה על דרכי התמודדות עם הבעיה,
     התערבות בשעת משבר או הפנייה לשירותים מקצועיים.
•    העזרה ניתנת בכל מגוון הבעיות האנושיות, ללא הגבלה לסוגים מסוימים של בעיות או לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. עיקרון זה נועד להקל על האנשים הנתונים במצוקה וזקוקים לעזרה,
     את תהליך הפנייה: הם אינם צריכים להתלבט בשאלה האם השרות אכן עונה לסוג הבעיה שלהם. 
•    התקשורת בין הפונים לבין העונים אינה מתרחשת במפגש של פנים אל פנים, אלא נעשית באמצעות הטלפון או האינטרנט. השימוש בערוצים אלה יוצר מספר תנאים המקדמים את תהליך העזרה,
     כמו זמינות גבוהה ושמירה על אנונימיות (ראו בהמשך).
•    העזרה ניתנת באמצעות התערבות לטווח קצר, כלומר הקשר בין הפונה לער"ן לבין המתנדב אינו מתמשך, וברוב המקרים הוא חד פעמי.
•    הפונים רשאים להישאר אנונימיים לאורך כל השיחה. האנונימיות עשויה לשחרר את הפונים ממעצורים של פתיחות וחשיפה אישית, הקיימים אצל חלק מן האנשים,
     כאשר זהותם ידועה לנותן העזרה. המתנדבים העונים לשיחות נשארים אנונימיים, במטרה לאפשר לפונים ל"עצב" את הדמות של העוזר בהתאם לצרכים ולרצונות שלהם.
•    הזמינות של קבלת העזרה היא גבוהה מאד, מבחינת זמן ומקום. העזרה הטלפונית בקו החם של ער"ן פועלת 24 שעות ביממה, הצא'ט משעה 14:00-02:00.
     העזרה המקוונת בפורום, מייל וסמס אינה מוגבלת בזמן בגלל האפשרות של תקשורת א-סינכרונית (מושהית).
      גם אם הוא לא יקבל את התשובה באופן מיידי, עצם האפשרות לפנות לעזרה בכל עת, עשויה להקל על המצוקה הרגשית. 

המועמדים לשירות האינטרנט עוברים קורס הכשרה של ער"ן , בתהליך חווייתי הנמשך כשלושה חודשים, ומתחייבים להתנדב 10 שעות בחודש (שעתיים בכל משמרת פעם בשבוע).